Kim ngạch xuất khẩu tăng, giá gạo tăng tích cực

Năng lực sản xuất lúa năm 2020 của Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và đủ năng lực xuất khẩu gạo đạt 6,7 triệu tấn. Ảnh: TTXVN
Năng lực sản xuất lúa năm 2020 của Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và đủ năng lực xuất khẩu gạo đạt 6,7 triệu tấn. Ảnh: TTXVN
Năng lực sản xuất lúa năm 2020 của Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và đủ năng lực xuất khẩu gạo đạt 6,7 triệu tấn. Ảnh: TTXVN
Lên top