Đề xuất mở lại 6 đường bay quốc tế từ 15.9: 5.000 hành khách sẽ đến Việt Nam mỗi tuần

6 đường bay quốc tế sẽ mở lại. Infographic: văn thắng
6 đường bay quốc tế sẽ mở lại. Infographic: văn thắng
6 đường bay quốc tế sẽ mở lại. Infographic: văn thắng
Lên top