Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thách thức, nhưng nhiều dư địa

Cần quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu. Ảnh: Kỳ Quan
Cần quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu. Ảnh: Kỳ Quan
Cần quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top