Công nghệ Việt giúp được gì trong việc phòng chống dịch virus Corona?

Tin tức cập nhật trên nền tảng công nghệ số của ứng dụng về sức khỏe eDoctor (chụp màn hình).
Tin tức cập nhật trên nền tảng công nghệ số của ứng dụng về sức khỏe eDoctor (chụp màn hình).
Tin tức cập nhật trên nền tảng công nghệ số của ứng dụng về sức khỏe eDoctor (chụp màn hình).
Lên top