Những công nghệ nào hỗ trợ đắc lực cho việc phòng chống dịch virus Corona?

Công nghệ robot đang hỗ trợ đắc lực cho các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe (ảnh minh họa:PK).
Công nghệ robot đang hỗ trợ đắc lực cho các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe (ảnh minh họa:PK).
Công nghệ robot đang hỗ trợ đắc lực cho các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe (ảnh minh họa:PK).
Lên top