Dấu hiệu nhiễm virus Corona là gì?

Dấu hiệu nhiễm virus Corona mới là ho, sốt, khó thở. Ảnh: T.H
Dấu hiệu nhiễm virus Corona mới là ho, sốt, khó thở. Ảnh: T.H
Dấu hiệu nhiễm virus Corona mới là ho, sốt, khó thở. Ảnh: T.H
Lên top