“Cò” phù hiệu xe tải tung hoành, doanh nghiệp hoang mang