Bỏ phù hiệu xe kinh doanh vận tải: Cải cách thủ tục hay "phá hoại" tuyến vận tải?

Có nên bỏ phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải? Ảnh: Vân Trường
Có nên bỏ phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải? Ảnh: Vân Trường