GẮN PHÙ HIỆU CHO XE TẢI DƯỚI 3,5 TẤN:

Doanh nghiệp bức xúc, hợp tác xã “bỗng nhiên” hưởng lợi

Sau ngày 1.7, tất cả xe tải dưới 3,5 tấn kinh doanh phải có phù hiệu.Ảnh minh họa: PV
Sau ngày 1.7, tất cả xe tải dưới 3,5 tấn kinh doanh phải có phù hiệu.Ảnh minh họa: PV
Sau ngày 1.7, tất cả xe tải dưới 3,5 tấn kinh doanh phải có phù hiệu.Ảnh minh họa: PV
Lên top