Lý do Hà Nội thu hồi gần 350 phù hiệu xe ôtô vi phạm?

Quyết định thu hồi nhiều phù hiệu vi phạm.
Quyết định thu hồi nhiều phù hiệu vi phạm.