Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lý do Hà Nội thu hồi gần 350 phù hiệu xe ôtô vi phạm?

Quyết định thu hồi nhiều phù hiệu vi phạm.
Quyết định thu hồi nhiều phù hiệu vi phạm.