Cổ phiếu PVM "ngả sàn" nhiều phiên trước thông tin thoái vốn Nhà nước

PV Power đang triển khai thoái vốn Nhà nước tại PV Machino.
Ảnh: Website PV Power.
PV Power đang triển khai thoái vốn Nhà nước tại PV Machino. Ảnh: Website PV Power.
PV Power đang triển khai thoái vốn Nhà nước tại PV Machino. Ảnh: Website PV Power.
Lên top