PV Power giảm 85% lãi ròng quý III, sau khi Kiểm toán chỉ ra loạt yếu kém

Lợi nhuận của PV Power giảm rất sâu trong quý III/2020.
Ảnh: Website PV Power
Lợi nhuận của PV Power giảm rất sâu trong quý III/2020. Ảnh: Website PV Power
Lợi nhuận của PV Power giảm rất sâu trong quý III/2020. Ảnh: Website PV Power
Lên top