Một cổ phiếu tăng hơn 346% trong tháng 1

Cổ phiếu SPH tăng 346% chỉ trong 1 tháng.
Ảnh minh họa: H.Minh.
Cổ phiếu SPH tăng 346% chỉ trong 1 tháng. Ảnh minh họa: H.Minh.
Cổ phiếu SPH tăng 346% chỉ trong 1 tháng. Ảnh minh họa: H.Minh.
Lên top