Chướng ngại vật của ngành hàng không trong năm 2021

Ngành hàng không vẫn chưa thể thoát khó trong năm 2021.
Ảnh minh họa: ĐT
Ngành hàng không vẫn chưa thể thoát khó trong năm 2021. Ảnh minh họa: ĐT
Ngành hàng không vẫn chưa thể thoát khó trong năm 2021. Ảnh minh họa: ĐT
Lên top