Trung Quốc ra chỉ thị đề cao cảnh giác COVID-19 trong dịp lễ tết

Người đi bộ ở khu thương mại Từ Gia Hối ở phía đông Thượng Hải, Trung Quốc ngày 24.12. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Người đi bộ ở khu thương mại Từ Gia Hối ở phía đông Thượng Hải, Trung Quốc ngày 24.12. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Người đi bộ ở khu thương mại Từ Gia Hối ở phía đông Thượng Hải, Trung Quốc ngày 24.12. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top