Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12.2020 tăng 0,10%

Giá gạo, gas, xăng đầu tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 12.2020 tăng. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo, gas, xăng đầu tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 12.2020 tăng. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo, gas, xăng đầu tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 12.2020 tăng. Ảnh: Vũ Long
Lên top