Giá dịch vụ giáo dục tăng khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,12%

Giá hàng hóa thiết yếu giảm đã kìm đà tăng chỉ số giá tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Giá hàng hóa thiết yếu giảm đã kìm đà tăng chỉ số giá tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Giá hàng hóa thiết yếu giảm đã kìm đà tăng chỉ số giá tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Lên top