Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 4,19%

Mặc dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh bình quân tháng 6.2020 tăng 3,36% so với tháng trước làm CPI chung tăng 0,14%. Ảnh: Khánh Vũ
Mặc dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh bình quân tháng 6.2020 tăng 3,36% so với tháng trước làm CPI chung tăng 0,14%. Ảnh: Khánh Vũ
Mặc dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh bình quân tháng 6.2020 tăng 3,36% so với tháng trước làm CPI chung tăng 0,14%. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top