Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11.2020 giảm 0,01%

Giá nhóm hàng giao thông giảm đã góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng tháng 11.2020, Ảnh: Vũ Long
Giá nhóm hàng giao thông giảm đã góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng tháng 11.2020, Ảnh: Vũ Long
Giá nhóm hàng giao thông giảm đã góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng tháng 11.2020, Ảnh: Vũ Long
Lên top