Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8.2020 tăng 0,07%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng do rau xanh và một số mặt hàng tăng giá. Ảnh: Vũ Long
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng do rau xanh và một số mặt hàng tăng giá. Ảnh: Vũ Long
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng do rau xanh và một số mặt hàng tăng giá. Ảnh: Vũ Long
Lên top