Bình Định: Tạm hoãn thanh tra thuế đối với khách sạn, nhà hàng

Nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19
Nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19
Nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19
Lên top