May khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân

Hàng trăm chị em phụ nữ may khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân.
Hàng trăm chị em phụ nữ may khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân.
Hàng trăm chị em phụ nữ may khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân.
Lên top