Bí ẩn người thiết kế logo "cánh chim bồ câu trắng" trên bao diêm Thống Nhất

Sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ chính thức dừng sản xuất từ năm 2020.
Sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ chính thức dừng sản xuất từ năm 2020.
Sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ chính thức dừng sản xuất từ năm 2020.
Lên top