Tỷ giá ngoại tệ 11.12: Đứt mạch tăng, USD tự do giảm nhiệt, nín thở chờ FED

Tỷ giá ngoại tệ 11.12: Giá USD chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.12: Giá USD chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 11.12: Giá USD chợ đen giảm nhiệt. Ảnh TL
Lên top