Bạc Liêu: Sẽ có nhà máy năng lượng mặt trời 300MW

Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu ký kết ghi nhớ với Tập đoàn SY đầu tư nhà máy điện mặt trời tại Bạc Liêu
Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu ký kết ghi nhớ với Tập đoàn SY đầu tư nhà máy điện mặt trời tại Bạc Liêu