98,5% số hộ nông thôn miền Bắc được sử dụng điện lưới quốc gia

Công nhân ngành điện khắc phục sự cố về điện sau bão. Ảnh: Mai Phương
Công nhân ngành điện khắc phục sự cố về điện sau bão. Ảnh: Mai Phương
Công nhân ngành điện khắc phục sự cố về điện sau bão. Ảnh: Mai Phương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top