Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân tái định cư Thủy điện Đồng Nai 3: 6 năm “nhịn”... đất sản xuất