Tăng học phí, tổng biên chế và những nghị quyết nóng kỳ họp 11 HĐND Hà Nội

Kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc ngày 3.12, với 19 nghị quyết dự kiến được thông qua.

 
 
 

Infographic

Lên top