Minh bạch giá nước sạch sông Đuống: Dân có quyền được biết

Nhà máy nước sạch sông Đuống. Ảnh: PV
Nhà máy nước sạch sông Đuống. Ảnh: PV
Nhà máy nước sạch sông Đuống. Ảnh: PV
Lên top