Infographic: Toàn cảnh vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình

Sau thời gian điều tra, vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình đã có kết luận cuối cùng. Theo đó, 64 thí sinh (gồm 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) đã có sự thay đổi điểm thi.

 
 

Infographic

Lên top