Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

Cơ quan chức năng thực hiện việc khám nhà của ông Nguyễn Khắc Tuấn (tại tổ 21, phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình) ngày 3.8.2018.
Cơ quan chức năng thực hiện việc khám nhà của ông Nguyễn Khắc Tuấn (tại tổ 21, phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình) ngày 3.8.2018.
Cơ quan chức năng thực hiện việc khám nhà của ông Nguyễn Khắc Tuấn (tại tổ 21, phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình) ngày 3.8.2018.
Lên top