Số phận của 64 thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình

3 đối tượng đã "hô biến" điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình.
3 đối tượng đã "hô biến" điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình.
3 đối tượng đã "hô biến" điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình.
Lên top