Infographic: Chính sách nào bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11.2017?

Bắt đầu từ tháng 11.2017, hàng loạt những chính sách quan trọng sẽ bắt đầu có hiệu lực như: Phạt nặng hành vi gây thất thoát hàng cứu trợ, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi... 

Infographic

Lên top