Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát quy định về chứng chỉ trong thăng hạng

Chiều 27.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8
Chiều 27.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8
Chiều 27.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8
Lên top