Bộ GDĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ Giáo dục chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: TT
Bộ Giáo dục chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: TT
Bộ Giáo dục chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: TT
Lên top