Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bộ GDĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ Giáo dục chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: TT
Bộ Giáo dục chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: TT
Bộ Giáo dục chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: TT
Lên top