CĐ ngành Xây dựng Thái Bình: Đặt trọng tâm chăm lo quyền lợi người lao động

Ra mắt BCH CĐ ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017-2022.
Ra mắt BCH CĐ ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017-2022.