LĐLĐ huyện Cư Kuin (Đắk Lắk): Hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà "Mái ấm công đoàn"

Các buổi tuyên truyền đến người lao động về các điểm mới của  luật BHXH, BHYT... được tổ chức công đoàn thực hiện.
Các buổi tuyên truyền đến người lao động về các điểm mới của luật BHXH, BHYT... được tổ chức công đoàn thực hiện.