LĐLĐ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: NT
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: NT