Công đoàn Điện lực Đắk Nông: Đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Điện lực Đắk Nông trao quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng công nhân 2017.
Công đoàn Điện lực Đắk Nông trao quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng công nhân 2017.
Công đoàn Điện lực Đắk Nông trao quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng công nhân 2017.
Lên top