Chuẩn bị thông xe tuyến đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất Bình Dương

Chuẩn bị thông tuyến đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Chuẩn bị thông tuyến đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Chuẩn bị thông tuyến đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top