Bình Dương: Rạch gần sông Sài Gòn bị lấn chiếm để mở quán cà phê, nhà hàng

Rạch Bà Lụa chảy ra sông Sài Gòn bị lấn 33m để mở quán cà phê và nhà hàng. Ảnh: Đình Trọng
Rạch Bà Lụa chảy ra sông Sài Gòn bị lấn 33m để mở quán cà phê và nhà hàng. Ảnh: Đình Trọng
Rạch Bà Lụa chảy ra sông Sài Gòn bị lấn 33m để mở quán cà phê và nhà hàng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top