Phạt 150 triệu đồng và buộc chủ đầu tư dỡ công trình vi phạm chỉ giới

Xử phạt 150 triệu đồng và buộc chủ đầu tư tháo dỡ công trình không phép vi phạm chỉ giới xây dựng. Ảnh: Dương Bình
Xử phạt 150 triệu đồng và buộc chủ đầu tư tháo dỡ công trình không phép vi phạm chỉ giới xây dựng. Ảnh: Dương Bình
Xử phạt 150 triệu đồng và buộc chủ đầu tư tháo dỡ công trình không phép vi phạm chỉ giới xây dựng. Ảnh: Dương Bình
Lên top