Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới