Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới