Những thầy giáo chơi vơi nghiệp trọng tài

Trọng tài Phùng Đình Dũng khi còn cầm còi. Ảnh: BD
Trọng tài Phùng Đình Dũng khi còn cầm còi. Ảnh: BD
Trọng tài Phùng Đình Dũng khi còn cầm còi. Ảnh: BD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top