Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyện về người thầy giáo đứng dạy học chỉ với một tư thế

Thầy Dương Đình Nghiệp.
Thầy Dương Đình Nghiệp.