Xuân Canh Tý: Khai bút chữ gì để tài lộc, bình an?

Khai bút đầu xuân là một phong tục tốt đẹp của người Việt mỗi dịp đầu xuân. Ảnh: Huyên Nguyễn
Khai bút đầu xuân là một phong tục tốt đẹp của người Việt mỗi dịp đầu xuân. Ảnh: Huyên Nguyễn
Khai bút đầu xuân là một phong tục tốt đẹp của người Việt mỗi dịp đầu xuân. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top