Nghệ An đạt 13 giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng và gặp mặt các đội tuyển trước khi tham dự kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng và gặp mặt các đội tuyển trước khi tham dự kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng và gặp mặt các đội tuyển trước khi tham dự kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà
Lên top