Vụ học sinh ở Hà Nội bị ngộ độc: Nhà trường thừa nhận thiếu sót

Trường Isac Newton nằm trên một khuôn viên đất và sử dụng chung sân chơi, cổng ra vào với trường Pascal . Ảnh: Tùng Giang
Trường Isac Newton nằm trên một khuôn viên đất và sử dụng chung sân chơi, cổng ra vào với trường Pascal . Ảnh: Tùng Giang
Trường Isac Newton nằm trên một khuôn viên đất và sử dụng chung sân chơi, cổng ra vào với trường Pascal . Ảnh: Tùng Giang
Lên top