Hải Dương: Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử ngoài cổng cơ quan, trường học

Thuốc lá mới và thuốc lá điếu truyền thống. Ảnh minh họa: Kỳ Uyên.
Thuốc lá mới và thuốc lá điếu truyền thống. Ảnh minh họa: Kỳ Uyên.
Thuốc lá mới và thuốc lá điếu truyền thống. Ảnh minh họa: Kỳ Uyên.
Lên top