Thông điệp ý nghĩa thầy hiệu trưởng gửi tân cử nhân trong ngày tốt nghiệp

PGS.TS Phạm Hồng Chương -  Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân gửi thông điệp đến các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp.
PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân gửi thông điệp đến các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp.
PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân gửi thông điệp đến các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top